Zoek
Sluit dit zoekvak.

Intrekking gehandicaptenparkeerplaats Lucernehof 20 Biddinghuizen

Redactie Biddinghuizennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Biddinghuizen.

Aanvraag Verkeer | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor Lucernehof 8256CN 64 Biddinghuizen luidt als volgt:

Intrekking gehandicaptenparkeerplaats Lucernehof 20 Biddinghuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten;overwegende dat:•bij besluit van 4 april 2012, met kenmerk B12. 000647 een gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd nabij de Lucernehof 20 te Biddinghuizen;•de noodzaak voor deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is komen te vervallen;•dat deze weg in beheer is bij de gemeente en gelegen is binnen de bebouwde kom;gelet op:•de bepalingen van de Wegenverkeerswet •de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV);•de bepalingen van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);•de Algemene wet bestuursrecht;BESLUITEN:Het besluit van 4 april 2012, met kenmerk B12.000647 tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Lucernehof 20 te Biddinghuizen, voor een voertuig met kenteken 64-NKX-5, in te trekken en ter plaatse het bord model E6 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord te verwijderen.Dronten, 8 juni 2017Hoogachtend,namens het college van Dronten,T.Willemsinterim manager afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen biddinghuizen
  2. Verkeer | Organisatie en beleid