Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Spijkweg 51, Biddinghuizen (D5000)

Redactie Biddinghuizennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Biddinghuizen.

Aanvraag bestemmingsplan

De ingediende aanvraag voor Spijkweg 8256RJ 51 Biddinghuizen luidt als volgt:

Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Spijkweg 51, Biddinghuizen (D5000)

De gemeenteraad van Dronten heeft op 25 april 2024 het bestemmingsplan Spijkweg 51, Biddinghuizen vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een zuiveringsinstallatie. De stukken liggen van 29 mei 2024 tot en met 9 juli 2024 ter inzage. Het bestemmingsplan kunt u raadplegen via: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view Ook kunt u de betreffende stukken, op afspraak, inzien op het gemeentehuis. Reageren? Tot en met 10 juli 2024 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Het bestemmingsplan treedt in werking op 11 juli 2024. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen biddinghuizen
  2. bestemmingsplan